FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Werken met de uitdagingen van morgen - 6 december 2013

Welke grote maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen kunnen onze werkvelden de komende jaren beïnvloeden? Dat was de kernvraag op de informatie- en denkdag van 6 december 2013, georganiseerd door het Forum voor Amateurkunsten, Socius en De Ambrassade.

De voormiddag werd door IDEA Consult in beslag genomen door een stevige portie kennisoverdracht.  Megatrends en transitiegebieden werden uit de doeken gedaan.

Isabelle De Volder gaf duiding bij megadrivers en megatrends:

  • veranderende demografische evenwichten
  • versnelde technologische ontwikkelingen
  • welvaartsysteem onder druk
  • ecologie en verduurzaming

Astrid Van Steen gaf toelichting bij 6 geselecteerde transitiegebieden, nl:

  • verenigen en participeren
  • leren
  • ruimte
  • verhouding overheid-markt-middenveld-burger
  • (vrije) tijd
  • samen-leven

De namiddag werd ingevuld als 'inoefenmoment'. Per werkveld (amateurkunsten, sociaal-cultureel werk en jeugdwerk) probeerden we de bovenstaande evoluties en uitdagingen toe te passen op de werking van de eigen organisaties.

Met deze verzamelde kennis (zie rapport in de rechterkolom) willen we ondermeer de amateurkunstenorganisaties stof tot nadenken bieden om hun verdere toekomstkoers (bv. in aanloop van de volgende beleidsperiode) mee te bepalen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN