FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Studiedag diversifiëring middelen en organisatievormen - 17 oktober 2013

Het Forum voor Amateurkunsten, De Ambrassade en Socius organiseren samen een studiedag op 17 oktober 2013 in het Huis van de Sport in Berchem.

Waarom deze studiedag?

Social profit organisaties in de sfeer van jeugdwerk, amateurkunsten en sociaal-cultureel werk, staan onder druk in hun werking en organisatievorm. Besparingen in de overheidssubsidiëring, nieuwe Europese regelgeving en ook de trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen in een meer duurzame samenleving, confronteren de besturen, leiding, professionele en vrijwillige medewerkers met allerlei vragen over hoe ze hun social profit opdracht nog georganiseerd kunnen krijgen.

Tijdens de voor- en namiddag konden deelnemers een keuze maken uit deze sessies:

1. Alternatieve organisatiemogelijkheden
Organisatie-mogelijkheden voor sociaal ondernemen - Wim Van Opstal
Wim Van Opstal (Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemen, CESOC-KHLeuven) gaat dieper in op de specifieke positie van sociale ondernemingen en gaat na wat eventuele mogelijkheden en alternatieven zijn op de vzw als organisatievorm bij een verdere vermarkting van ons werk. De coöperatieve gedachte zal hierbij sterk aan bod komen.
 
Welke flankerende maatregelen zijn er mogelijk voor vzw’s? - Rita De Graeve (Beleidsmedewerker Cultuur en Economie, Afdeling Cultuur en Media) zal ons een overzicht geven van welke flankerende maatregelen zoal mogelijk inzetbaar kunnen zijn voor onze vzw’s, naast de subsidies. Niet enkel de klassieke vormen van sponsoring komen ter sprake maar ook een breed aanvullend instrumentarium, onder meer de win-win lening. (In samenwerking met PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen).
 
2. Coöperatief ondernemen
Wat is 'crowdfunding' en hoe kan het ons inspireren? - Tom Alleman
Crowdfunding is een nieuwe trend in de zoektocht naar (bijkomende) middelen, ook al bestaat de praktijk al veel langer. Vanuit het Agentschap Ondernemen krijgen we een kort overzicht. Vervolgens geeft Tom Alleman (Socrowd) ons inzicht hoe dit kan worden ingezet om projecten te steunen.
 
Coopoly: maak spelenderwijs kennis met coöperatief ondernemen - Ariane Molderez
Met Coopoly laat Ariane Molderez (Coopburo) deelnemers spelenderwijs kennis maken met coöperatief ondernemen.
 
3. Alternatieve munten
Wat zijn LETS, hoe kunnen we ze inzetten? - Anton Schuurmans
Is het mogelijk om andere ruil- of betalingsmiddelen te gebruiken dan de euro, dollar of yen? En kunnen we deze alternatieve betaalsystemen ook hanteren tussen organisaties? Anton Schuurmans (LETS-Vlaanderen en de Verenigde Verenigingen) geeft een inleiding op LETS. Daarbij komen een aantal aandachtspunten aan bod, die belangrijk zijn bij het opzetten ervan. Daarna vertelt Isabel Bombeke van LETS Sint-Niklaas ons hoe je met alternatieve munten in de praktijk kan werken. Tot slot gaan we aan de slag met de deelnemers in een brainstorm hoe zij in de eigen organisatie deze methode zouden kunnen aanvatten.
 
4. BTW en vzw
Een klare kijk op de BTW bij vzw's - Hendrik Deblander
Hendrik Deblander geeft ons als het ware het ABC over de BTW bij vzw's. Als bestuursvrijwilliger of cultuurprofessional kom je vroeg of laat in aanraking met de BTW-wetgeving. Welke organisaties zijn BTW-plichtig? Wie komt in aanmerking voor vrijstelling? Wanneer kan je je beroepen op gedeeltelijke BTW-plicht? Hendrik Deblander schetst in grote lijnen de principes en consequenties voor je administratie en boekhouding. Verder zoomt hij in op enkele hedendaagse ontwikkelingen, zoals de Europese regelgeving. Dit alles aan de hand van concrete voorbeelden en vragen vanuit het publiek. Hendrik Deblander is erkend belastingconsulent en adviseur van vzw Procura, kenniscentrum voor non-profit organisaties.
 
5. Sociale waarden integreren in de organisatie
De sociale innovatiefabriek - Kaat Peeters en Karen Hiergens
Kaat Peeters en Karen Hiergens zijn werkzaam bij de Sociale Innovatiefabriek, een netwerkorganisatie die sociale innovatie en sociaal ondernemerschap ondersteunt. Zij lichten toe wat we moeten verstaan onder sociale innovatie en welke vernieuwende initiatieven in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Sociale Innovatiefabriek. Heb je zelf al een sociaal-innovatief idee in gedachten? Ben je ervan overtuigd dat jouw concept innovatief inspeelt op prangende maatschappelijke uitdagingen zoals armoede of nieuwe communitytrends? Dan zit je goed in deze kennismakingssessie. Toets je eigen ideeën af of laat je inspireren door voorbeelden van collega-organisaties. Verneem ook meer over een eventueel ‘begeleidingstraject’ en andere instrumenten die de Sociale Innovatiefabriek kan inzetten om jouw vernieuwend concepten klaar te stomen voor een mogelijke subsidieaanvraag.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap: hoe pak je het aan als organisatie? - David Leyssens (Kauri), De Punt en deFilharmonie
In deze sessie gaan we na hoe je vandaag de dag een duurzame organisatie kan uitbouwen. Op welke manier kan je duurzaam ondernemen promoten in je eigen organisatie? Eerst legt David Leyssens van het netwerk Kauri uit wat duurzaam ondernemen is en waarom je het zou doen. Daarna legt Dany Neudt van De Punt uit hoe sociaal ondernemerschap in mekaar zit, met een historiek en verscheiden voorbeelden. Daarna volgt het verhaal rond maatschappelijk verantwoord ondernemen van Inne Helsen van deFilharmonie, die het gelopen proces beschrijft en praktische tips formuleert. Tot slot volgt een reflectiemoment naar de organisatie van elke deelnemer.
 
Wens je meer te weten over één van deze sessies? Contacteer dan elke.verhaeghe@amateurkunsten.be - T 09 235 40 05
 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN