FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Trefmomenten 'Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai. Middenveld en bestuur samen voor een sterk meerjarenplan.'- Terugblik en doc

2012 is een belangrijk jaar voor gemeentebesturen. Midden oktober zijn er verkiezingen en dit in een context vol veranderingen. Denk maar aan BBC, besparingen, interne staatshervormingen, ... Steden en gemeenten zullen in de toekomst autonomer beslissen over de accenten in hun beleid. Welke rol diverse culturele actoren hierin kunnen spelen kwam uitgebreid aan bod op de trefdagen "Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai. Middenveld en bestuur samen voor een sterk meerjarenplan."; een organisatie van het Forum voor Amateurkunsten, FOV, FARO en de provincies. Deze vonden plaats op 31 januari (Gent), 7 februari (Leuven), 9 februari (Antwerpen), 29 februari (Brugge) en 22 maart 2012 (Hasselt).

Hieronder verzamelen we tekst- en beeldmateriaal van de voorbije ontmoetingsdagen. Wie erbij  was, kan op die manier het programma herbeleven. Wie er niet kon bij zijn, krijgt  hopelijk toch een beeld van wat er zich  allemaal heeft afgespeeld.

Je mag het materiaal op deze website vrij gebruiken, maar we vragen steeds correct te verwijzen naar de maker(s) ervan.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN