FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Amateurkunsten in Huis - 7 september 2010

Op dinsdag 7 september 2010 kregen cultuur- en gemeenschapschapscentra, cultuurbeleidscoördinatoren en andere geïnteresseerden de kans om de werking met en voor amateurkunsten met hun collega’s te bespreken.

Het werd een dag vol debat, good practices en zoeken naar good solutions.

Voor wie er niet bij kon zijn, of wie het nog eens wil herbeleven reiken we hier een aantal teksten, sfeerbeelden en audiofragmenten aan.

Deze studiedag was slechts een begin, een inspirerende en hopelijk prikkelende dag die stof biedt tot verder nadenken.

Met dank aan onze partners: het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, LOCUS, REC Radiocentrum, vzw Repetitieruimtes, stad Sint-Niklaas, VVC en VVSG.

Verwelkoming door Raf Smet, voorzitter cultuurraad Sint-Niklaas

Beluister hier de samenvatting

Blikopener: het ideale centrum

Het Forum voor Amateurkunsten en vzw Repetitieruimtes gingen na hoe het ideale centrum eruit zou zien voor amateurkunstenaars (lees meer)

Amateurkunsten anno 2010

Lees hier of herbeluister

JEUGD

SPAARKAART

TAXSHOP

TOP3

ZULMA

Good solutions

Volgende filmpjes tonen inspirerende samenwerkingen tussen cultuur- of gemeenschapscentra en amateurkunstenaars of amateurverenigingen

Luister naar Hilde Reyniers, over de musical Jane Eyre en Dirk Van Driessche, over de ondersteuning van amateurkunstenaars vanuit het cultuurcentrum van Sint-Niklaas)

Lees hier meer over de good solutions

Panelgesprek met Bernard Soenens (OPENDOEK), Lien Verwaeren (kabinet van minister Schauvliege), Marleen Platteau (cultuurbeleidscoördinator Ternat), Kris Cuypers (CC Geel) en Bea Vansteelandt (KUNSTWERKT)

Moderator: Sven De Coninck (REC Radiocentrum)

Stelling 1: Vlaanderen staat vol met ‘halflege cultuurtempels’. De tijd dat de cultuurcentra enkel ‘cultuur met de grote C’ brengen is al lang voorbij.

Stelling 2: Voor sommige cultuurcentra is de ene amateurkunstenaar meer waard dan de andere amateurkunstenaar.

Stelling 3: Wie interesse heeft om met amateurkunstenaars te werken zal het wel uit zichzelf doen. Extra middelen hiervoor zijn overbodig.

Lees hier enkele markante uitspraken/quotes uit het gesprek

Tijdens de pauzes trokken enkele reporters op pad. Zij polsten naar reacties van de aanwezigen.

 

Toespraak Lien Verwaeren, kabinetsmedewerker van Joke Schauvlieghe Minister van cultuur.

De werksessies

 

Sessie 1: werken in coproductie

(met Paul Sergier, directeur VVC)

Amateurkunstenaars van eigen bodem leveren vaak hoog kwalitatieve producties. In welke mate gaat je centrum met amateurkunstenaars in zee om samen een productie op te zetten? Is het centrum initiatiefnemer of gaat men in op voorstellen vanuit de amateurkunstensector? Hoever ga je mee in een samenwerking? Hoe intensief is dit proces en hoe begin je eraan? lees meer


Sessie 2: vorming en educatie

(met Kaat Peeters, directeur vzw Forum voor Amateurkunsten)

Tal van amateurkunstenaars willen zich verder bekwamen in de artistieke discipline die ze beoefenen. Welke rol neemt het CC/GC hierin op? Hoe wordt er afgestemd met het deeltijds kunstonderwijs, met de verenigingen, landelijke amateurkunstenorganisaties of  kunsteducatieve  aanbieders? En is er ook interesse voor meer zakelijke thema’s zoals bv. vzw-wetgeving, vrijwilligerswet…? lees meer


Sessie 3: planning en gebruik van je CC
(met Piet Forger, coördinator Vlabra’ccent)

Hoe verdeel je de beschikbare ruimtes van je centrum over de verschillende belanghebbenden? Wanneer gaat de planning van start? Welke inspraak wordt er gegeven? Hoe kom je tegemoet aan ieders wensen bij overbevraging? lees meer


Sessie 4: amateurkunstenaar als partner of opvulling?
(met Wies Callens, coördinator vzw Repetitieruimtes)

Zijn de lokale amateurkunstenaars partner van je centrum en krijgen ze voldoende inspraak? Is het ook ‘hun huis’ of komen ze enkel aan bod wanneer het voor je centrum past? Hoe worden producties van amateurkunstenaars opgenomen in de communicatie?


Sessie 5: durven kiezen
(met Andy Vandervoort, domeinverantwoordelijke cultuurcentra bij het Agentschap Sociaal Cultureel Werk)

Wanneer je je deuren open zet voor amateurkunstenaars, kan het zijn dat je centrum erdoor overrompeld wordt. Hoe bepaal je met wie je wel of niet samengewerkt? Welke criteria kan je hanteren in het toewijzen van ruimtes? Worden er roulatiesystemen gebruikt of is het ‘wie eerst komt eerst maalt’? Welke doelgroepen zoek je heel gericht op om mee in zee te gaan en schuilt hier een echte visie achter? lees meer


Sessie 6: creatie- en presentatieruimte
(met Wies Callens, coördinator vzw Repetitieruimtes)

Zowel amateurkunstenaars als professionele kunstenaars hebben nood aan plaatsen om te creëren en te presenteren. Hoe kan je het gebruik van je centrum optimaliseren om zoveel mogelijk kansen te bieden op vlak van creatie- en presentatieruimte? Kan je bij gebrek aan eigen ruimte doorverwijzen naar de private markt of naburige gemeenten?


Sessie 7: ondersteuning van niet-georganiseerde amateurkunstenaars
(met Elke Verhaeghe, stafmedew. beleid vzw Forum voor Amateurkunsten)

Koren, theatergezelschappen, muziekverenigingen; ze zijn vaak wel gekend in de gemeente en krijgen hopelijk al hun plaats in je centrum. Maar hoe ga je bv. om met een tijdelijk kunstenaarscollectief, met individuele schilders, met een getalenteerde fotograaf, feitelijke muziekgroepjes en dergelijke? lees meer

 

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN