FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN
 

infrastructuur

Een goed uitgeruste en toegankelijke plek om te repeteren, te creëren, op te treden of tentoon te stellen is must voor amateurkunstenaars. 

Uit een steekproef bij steden en gemeenten blijkt dat informatie over infrastructuur op nummer 1 staat in de top 3 van meest gestelde vragen. Onderzoek bij amateurkunstenaars bevestigt de nood aan aangepaste ruimtes.

Het is een grote uitdaging vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, rekening houdend met de eigenheden en sterktes van amateurkunsten. 

  • Raadpleeg naar believen in bijgaande onderzoeksresultaten, visieteksten, modellen, good practices en publicaties om je beleid beter af te stemmen op de praktijk. 

  •  Wie op zoek is naar een geschikte ruimte, kan grasduinen in één van de onderstaande databanken of zich laten inspireren door bijgaande content.

 

En verder:

  • Met vragen i.v.m. het beheer, de bouw, inrichting  en promotie van repetitieruimtes voor versterkte muziek kan je terecht op poppunt.be. Contact: popadvies@poppunt.be
  • Je repetitieruimte promoten kan via de adressengids op poppunt.be – Contact: info@poppunt.be
  • De gids “Bouw je repetitieruimte” kan je bestellen via shop.poppunt.be
  • Voor vragen i.v.m. het beleid rond infrastructuur op lokaal niveau kan je je wenden tot het Forum voor Amateurkunsten. Op www.amateurkunsten.be > infrastructuur vind je heel wat informatie. Voor meer specifieke vragen kan je elke.verhaeghe@amateurkunsten.be contacteren.
  • De brochure ‘Ruimte voor Amateurkunsten’ inspireert lokale overheden om te bouwen aan kwaliteitsvolle lokale culturele infrastructuur. Download de publicatie hier gratis, of bestel een papieren exemplaar (10 euro + verzendkosten) via info@amateurkunsten.be
  • Tentoonstellingsruimtes promoten doe je via http://www.kunstwerkt.be/tentoonstellen/exporuimtes
  • Je kan op elk van de negen amateurkunstenorganisaties een beroep doen wanneer je vragen hebt m.b.t. een specifieke kunstvorm
  • De collega's van de Ambrassade zetten ook in op het aspect 'delen van ruimte'. Grasduin in hu expertise. 
 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN