FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Iedereen Schrijft

'Iedereen Schrijft' is een inspiratiegids voor een divers kunstlandschap en een oproep aan lokale beleidsmedewerkers om amateurschrijvers meer kansen te bieden. 

Wil jij ook meer kansen voor schrijfliefhebbers in jouw stad of gemeente? Download dan de gratis inspiratiegids.

VONK - Wat doet jouw gemeente om kunstenaars te soigneren? 10 toetsstenen voor toekomstig beleid.

Steden en gemeenten voeren een eigen kunst- en cultuurbeleid. Dat biedt kansen om eigen accenten te leggen, ook op het vlak van kunstbeoefening in vrije tijd. Lokaal het verschil maken. Vonken laten overslaan. Het is een uitdaging die veel voldoening kan geven! Want ze zijn met veel de amateurkunstenaars… 2 miljoen verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Binnenkort kiezen we een (nieuw) gemeentebestuur. Ook talentontwikkeling, kunsteducatie, culturele ontplooiing en de verbindende kracht van kunst verdienen hierin een plaats. Omdat ze, letterlijk en figuurlijk, bijdragen tot een vitale en dynamische samenleving.

Wat kunnen de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties betekenen voor lokale beleidsmakers?

Als lokale beleidsmaker sta je niet alleen in voor de ondersteuning van amateurkunstenaars. Binnen de gemeente zijn er tal van actoren die daarin een rol vervullen, denk bv. aan gemeenschaps/cultuurcentrum, deeltijds kunstonderwijs, jeugdwerk, …. Bovendien kan je terecht bij de landelijke amateurkunstenorganisaties.

Het Forum voor Amateurkunsten en de negen landelijke amateurkunstenorganisaties kunnen je helpen. 

DNA van de amateurkunsten. Beschrijvende en beschouwende nota ter ondersteuning van visie-ontwikkeling

Wie is de amateurkunstenaar? Waarvoor staat de amateurkunstpraktijk? Hoe verhoudt deze praktijk zich tot de sociaal-culturele praktijk of methodiek? Het brede amateurkunstenveld is eindeloos divers en voortdurend in beweging.

VEERKRACHT - handvaten voor inclusieve danscreatie

'Veerkracht' is een brochure met handvaten voor een inclusieve danscreatie. Voorstellingen en workshops waar mensen met en zonder een beperking samen dansen en werken is een vrij nieuw fenomeen in Vlaanderen. Deze brochure van Danspunt bundelt tips, tricks en ervaringen in een overzichtelijk geheel. 

 

Inspiratiegids Week van de Amateurkunsten 2017

Wil je graag een activiteit organiseren tijdens de Week van de Amateurkunsten 2017, al dan niet in het teken van ons nieuwe thema 'The Making of', en zoek je tips of inspiratie om daar concreet aan te beginnen? Neem dan een kopje thee of koffie bij de hand en strijk neer in je zetel om ons inspiratieboekje te verslinden. Ideeën, inspiratie en concrete voorbeelden genoeg.

Je kunt de publicatie hiernaast downloaden. Liever online lezen. Klik dan hier. 

Brochure Gloed - hedendaagse dans voor 50+

Cultuurcentrum De Grote Post klopte in 2015 aan bij Danspunt om een project mogelijk te maken rond hedendaagse dans voor 50-plussers. Tot op vandaag zijn er zowel binnen het professionele als binnen het amateurlandschap weinig mogelijkheden voor deze dansers. 

Snapshot amateurkunsten

Dit rapport bundelt de gegevens van een aantal recente, beschikbare datasets vanuit het Steunpunt Cultuur met betrekking tot amateurkunstendeelname. Het onderzoek geeft een inkijk op kunstbeoefening in de vrije tijd tot 2014 en veel minder m.b.t. de sector, de 9 amateurkunstenorganisaties. 

Memorandum amateurkunsten

Met het oog op de verkiezingen in 2014 wil het Forum voor Amateurkunsten een lans breken voor het belang van amateurkunsten. De sector schuift 15 cruciale speerpunten naar voor en vraagt toekomstige beleidsmakers om continuïteit in het inhoudelijk en financieel beleid. 

Ruimte voor Amateurkunsten

Lokale overheden vervullen een cruciale rol in het ondersteunen van (amateur)kunstenaars. Maar ook particulieren die een gebouw bezitten en (amateur)kunstenaars zelf hebben een rol in het streven naar aangepaste ruimtes. De publicatie 'Ruimte voor Amateurkunsten' wil hierin een hulpmiddel zijn. We willen prikkelen en inspireren zodat lezers zelf het heft in handen kunnen nemen en mee kunnen bouwen aan kwaliteitsvolle lokale culturele infrastructuur. Een handleiding voor denkers en doeners. 

Eindpublicatie Mia Maakt Scène

Mia maakt scène is een driejarig participatieproject van OPENDOEK waarbij amateurtheater voor mensen in armoede werd uitgebouwd in het Meetjesland. In Eeklo, Aalter en Maldegem leerden groepen op een actieve en passieve wijze de theaterwereld kennen. In deze publicatie ontdek je het verhaal, de reflecties en inspirerende conclusies van dit project. Raadpleeg zeker ook de praktijkfiche.

Inspiratiegids 'Zingen is voor iedereen HOE WE IN EEN GENERATIE MILJOENEN KINDEREN KUNNEN LATEN ZINGEN”

De nieuwe internationale inspiratiegids van Koor&Stem, is er voor alle koren, koorzangers en dirigenten die hun passie voor het zingen willen delen met kinderen en jongeren en zo willen bijdragen aan de toekomst van de zangcultuur in Europa.

VASCO. INSPIRATIE OM MET GRAFISCHE DRUKTECHNIEKEN TE WERKEN

HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN BEGELEIDERS

Wil je met kinderen of jongeren grafiek maken? Met ‘Vasco’ kan je meteen aan de slag. Dit inspiratieboekje neemt je mee op ontdekkingstocht.

Poppuntgids

De Poppuntgids is de meest complete wegwijzer voor elke muzikant en dj. Geen gouden recept om beroemd te worden, wel een pak onmisbare informatie die de muzikale jungle wat doorzichtiger maakt. 

WAK-blieft? Over communicatietips- en kanalen om jongeren te bereiken (Eveline Masquelier, 2014)

De Week van de Amateurkunsten (WAK) is hét centrale event bij het Forum voor Amateurkunsten. Het evenement verspreidt zich gedurende tien dagen elk jaar in eind april-begin mei over heel Vlaanderen en Brussel. Het valt het team van het FVA op dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn op dit grootse evenement. Dit eindwerk gaat op zoek naar oorzaken en oplossingen.

GeLOKAALiseerd. Lokaal talent in Diksmuide (Brecht Carette, 2014)

Diksmuide bruist van de sociaal-culturele en (amateur)kunstenverenigingen. Toch is het stadsbestuur er van overtuigd dat er ook heel wat individueel lokaal talent leeft in Diksmuide. Spijtig genoeg wordt deze doelgroep niet of nauwelijks bereikt. Deze bachelorproef draait rond de vraag wat de stad kan betekenen voor dit lokale talent.

De kunst van het presenteren

Je maakt kunst en bent klaar om naar buiten te treden met je werk? Of je wil je kunst nog uitgebreider op de kaart zetten? Deze publicatie van KUNSTWERKT helpt je mee op weg.

KUNST BELEVEN 15 kunsteducatieve uitgaven om meteen aan de slag te gaan

Verwondering stimuleren. Kunst en cultuur binnenbrengen in de leefwereld van jong en oud. Ontdek de prikkelende tools uit de amateurkunstensector en laat de creatieve vonk overslaan.

 

De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente. Inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid.

Op drie jaar tijd (2009, 2010 en 2011) screenden het Forum voor Amateurkunsten en vzw Repetitieruimtes 45 besturen op hun lokaal amateurkunstenbeleid. Enerzijds om zelf concreter voeling te krijgen met het veld, anderzijds om de vrijwillig deelnemende gemeenten tips en aanbevelingen te geven. Deze rondgang resulteerde begin 2012 in een publicatie met algemene bevindingen en verdere inspiratie om het lokaal amateurkunstenbeleid bij te schaven.

Amateurkunsten in beeld gebracht

Gedurende anderhalf jaar voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus (VUB) en prof. John Lievens (UGent), een grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Met het rapport 'Amateurkunsten in beeld gebracht' beschikt de sector voor het eerst over een grote hoeveelheid wetenschappelijk cijfermateriaal.

A view on Amateur Arts

The Amateur Arts Forum/Forum voor Amateurkunsten launches this brochure to present the main results of the population and member surveys into amateur arts in Flanders to an international audience. This way we want to make sure further research into the amateur arts remains a top priority both in Belgium and abroad.

Met verve - 32 praktijkvoorbeelden lokaal uitgevoerd en goed bevonden

Met Verve biedt een waaier aan good practices aan; voorbeelden waaruit blijkt dat steden en gemeenten extra en/of op originele wijze inzetten op amateurkunsten.

Partiturenboek: meer dan 111 nieuwe folkmelodieën

Meer dan 111 nieuwe folkmelodieën -van Kim Delcour- is het resultaat van meer dan 20 jaar folkmelodieën componeren. De melodieën van Kim Delcour hebben een duidelijke band met de folktraditie, maar het zijn ook eigentijdse en originele composities. De partituren zijn er voor spelers, dansers, leraars en leerlingen, spelers van draailier en doedelzak, trekzak en alle andere instrumenten.

Evenementen organiseren

Een evenement organiseren moet in de eerste plaats een plezante ervaring zijn. Maar helaas zijn er tal van regels of ongeschreven wetten die je maar beter in de gaten houdt als je een geslaagd event op poten wil zetten.

GROETEN UIT HET ONDERGRONDSE

In dit boek van schrijfster Tine Mortier en illustrator Esther Platteeuw sporen acht bijzondere kunstwerken de jonge lezers aan om te kijken, te fantaseren en te schrijven. Bij elk verhaal vind je tips om je eigen schrijftalent te laten ontluiken. 

1 op 3 doet het in mijn gemeente

Tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid

Self made. Een handleiding voor doe-het-zelvers. Voor jongeren vanaf 16 jaar

Educatieve pakketten voor jong talent. Door kunst in je lessen te verweven, maak je school niet alleen leuker, kinderen met een ruime culturele bagage gaan ook beter presteren voor andere vakken. Ze ontwikkelen zichzelf en scherpen hun sociale vaardigheden aan. Kinderen hebben verschillende talenten, ook artistieke. Wie van jongs af in contact komt met kunsten, heeft meer kans om op latere leeftijd kunstbeoefenaar én actief burger te zijn.

Bouw je repetitieruimte. Een praktische gids

Een goede repetitieruimte komt een muzikant of band (en de relatie met de buren) alleen maar ten goede. Er blijft echter, ondanks de geleverde inspanningen, een tekort aan goede ruimtes. Poppunt en vzw Repetitieruimtes bleven daarom niet bij de pakken zitten en bundelden hun jarenlange ervaring in een gids die je van A tot Z uitlegt hoe je je eigen repetitieruimte bouwt

Business before pleasure... Ook in de amateurkunstensector.

Soms zie je door de bomen het bos niet meer en raak je als kunstenaar of vereniging niet wijs uit bepaalde regelgevingen, subsidiereglementen, vzw-wetgeving ed. Het Forum voor Amateurkunsten kan voor de nodige ondersteuning zorgen.

Omgevingsanalyse amateurkunstensector en blik op de toekomst

In 2012 start voor de amateurkunstensector een nieuwe beleidsperiode. Naar aanleiding daarvan maakte het Forum voor Amateurkunsten een grondige voorbereiding, met name een oriëntatie in heden en toekomst: een omgevingsanalyse. In dit document zoomen we in op (1) beleid, economie, maatschappij, duurzaamheid, technologie en communicatie; (2) participatie, jongeren, ouderen, randvoorwaarden en diversiteit;(3) onderwijs, DKO, kunsteducatie en levenslang leren en tot slot (4) samenwerking en verwante sectoren. Interessant om weten is dat in dit document ook de reflecties van Hugo De Vos, Stefan Perceval en Rik Pinxten zijn verwerkt. Dit alles ter inspiratie voor onze volgende beleidsperiode.

Meer wisselwerking tussen DKO en amateurkunsten

VERSLAG BOEK, Symposium 10 december 2007, Consciencegebouw Brussel, De weg naar versterkte cultuurparticipatie?

Interesses en noden van de allochtone dansliefhebber (Liesbeth Weyen, 2009)

Danspunt vzw stelde vast dat ze allochtone dansliefhebbers niet makkelijk bereikt en hiervan was de oorzaak onbekend. Door literatuurstudie en interviews werd gezocht naar mogelijke oorzaken. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er meerdere oorzaken een invloed hebben op het participatiegedrag.

Gezocht: amateurmuzikanten m/v. Inspirerende ideeën en de rol van Vlamo voor een goed ledenbeleid in amateurmuziek- verenigingen (Joke Mannaerts, 2011)

Dit eindwerk gaat over het ledenbeleid van amateurmuziekverenigingen en hoe Vlamo eventueel meer ondersteuning zou kunnen bieden aan die verenigingen.

Een netwerkstrategie voor een expertisenetwerk podiumkunstenerfgoed (Stien Vantomme, 2012)

In deze masterproef wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke netwerkstrategie die Het Firmament kan hanteren in de komende beleidsperiode. De aanleiding voor dit onderzoek vormt de uitbreiding van de werking van Het Firmament van figurentheatererfgoed naar het bredere podiumkunstenerfgoed. De belangrijkste methode die gebruikt wordt in deze masterproef is het diepte-interview. Deze worden telkens opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd. Vier theorieën betreffende netwerkstrategieën (Pullens (2002), Krebs en Holley (2006), Zorich (2008) en van Leeuwen en Vercauteren (2011)) vormen de basis waarop deze netwerkstrategie is opgebouwd. Dit onderzoek valt uiteen in twee onderzoeksvragen. Allereerst wordt onderzocht hoe dicht cultureel erfgoed bij de podiumkunsten staat. Uit dit onderzoek komt naar voren dat deze twee werelden objectief gezien dicht bij elkaar staan. Cultureel erfgoed is namelijk een gevolg van actieve beoefening van de podiumkunsten. Erfgoedwerking is echter nieuw, er wordt nog niet op een structurele manier rond gewerkt. Daarnaast zal deze erfgoedwerking nooit prioriteit zijn in de podiumkunstensector, de focus ligt steeds op het artistieke aspect. De tweede onderzoeksvraag luidt: Welke netwerkstrategie kan Het Firmament gebruiken voor een netwerk van het podiumkunstenerfgoed? Er wordt een netwerkstrategie uitgetekend op basis van dertien punten (partnerkeuze, behoeftes, doelstellingen, missie, business propositie, graad van formalisering, werkvormen, kennismanagement, verankering, mandaten, betrokkenheid van de leden, communicatie en inbreng van leden). Hieronder worden de belangrijkste bevindingen gegeven.

De receptieve participatie van de amateurkunsten in Vlaanderen (Margot Buysse, 2009)

Hoe kan de amateurkunstensector haar publiek omschrijven? Dat is de vraag die centraal staat in heel dit onderzoek naar de receptieve participatie aan de amateurkunsten in Vlaanderen binnen de disciplines theater, dans, beeldende kunsten en beeldexpressie. Om de vraag concreter te kunnen beantwoorden werden een aantal hypothesen geponeerd over het publiek van de amateurkunsten. Vanuit deze hypothesen werden drie centrale onderzoeksvragen geformuleerd die achtereenvolgens peilden naar het profiel van het publiek, de relatie van het publiek tot het evenement en het participatiegedrag van het publiek.

Cultuureducatie in de amateurkunstensector Een uitdieping van de beleidskeuzes en knelpunten in de samenwerking met het onderwijs. (Rilke Broekaert, 2012)

Deze masterscriptie behandelt het thema van cultuureducatie in de amateurkunstensector en richt zich hierbij specifiek op de samenwerking met het onderwijs. Dit onderzoek kwam tot stand naar aanleiding van de resultaten van de Veldtekening cultuureducatie (2011) dat als doel had een overzicht te bieden van de cultuureducatieve praktijk van alle spelers in de niet-formele leercontext, waaronder de amateurkunstensector. De veldanalyse had daarbij betrekking op verschillende aspecten van cultuureducatie: zoals visie, methodiek, doeleinden en samenwerkingsverbanden. Uit het onderzoek bleek dat de amateurkunstensector, desondanks hun grote cultuureducatieve aanbod, weinig samenwerking heeft met het onderwijs.

Dansend naar inclusie. Een onderzoek naar de participatie van personen met een beperking in dansscholen (Charlotte Van Diest, 2011)

Rechten voor personen met een beperking vormen een belangrijke basis van deze masterproef. Daarom wordt eerst ingegaan op het mensenrechtendiscours en de relevantie ervan voor deze masterproef. De inclusie van mensen met een beperking in het gewone leven is een opkomend gedachtegoed. De gedachten achter deze inclusiebeweging worden beschreven en er wordt dieper ingegaan op inclusie in verschillende contexten: in het onderwijs, in de vrijetijdsbesteding en ten slotte binnen sportbeoefening en kunst, met daarbij bijzondere aandacht voor aanpassingen die gemaakt worden voor mensen met een beperking. Deze masterproef draait om dans, daarom wordt hier ook een beeld geschetst van het Vlaamse amateurdanslandschap. Tot slot wordt in het theoretische deel ook de kruisbestuiving tussen dans en inclusie bekeken. De onderzoeksvragen en het verloop van het onderzoek worden beschreven alvorens de resultaten te bespreken. In het laatste deel worden de resultaten teruggekoppeld aan de theorie en de onderzoeksvragen.

Amateurkunsten, voldoende ondersteund? (Sarah Beernaert, 2009)

De amateurkunsten worden in Vlaanderen vanuit verschillende beleidsniveaus – landelijk, provinciaal en lokaal - ondersteund. In opdracht van het Forum voor Amateurkunsten brengt Sarah Beernaert via dit onderzoek in kaart wat er op lokaal niveau gedaan wordt om de amateurkunsten te ondersteunen en te stimuleren (onderzoeksvraag 1). Bovendien tracht ze na te gaan wat er in de toekomst kan/moet verbeteren (onderzoeksvraag 2).

Kant-en-klaar pakket muziekstimulatie bij kinderen

Een voormiddag met alles rond muziekstimulatie en een namiddag met een snuffeltocht in de muziekacademie of in je eigen repetitielokaal. Joke Mannaerts, studente sociaal-cultureel werk, werkte samen met een stagiair kleuteronderwijs een format uit dat makkelijk in de praktijk kan worden uitgevoerd. Joke was in 2011 stagiaire bij Vlamo.

Urban dance in Vlaanderen 'From streets to stage?' (Evi Bovijn, 2008)

Urban dance is een dagelijkse realiteit binnen het vrijetijdcircuit dat amper wordt weerspiegeld in het professionele podiumaanbod. Slechts één gezelschap, namelijk Hush Hush Hush o.l.v. Abdelaziz Sarrokh, is er op noemenswaardige schaal in geslaagd om urban dance naar het podium te brengen, zij het in combinatie met hedendaagse dans. Na het stopzetten van dit gezelschap kreeg deze dansinvulling in Vlaanderen tot op heden geen gevolg. Vertrekkende vanuit deze vaststelling werd getracht om zoveel mogelijk factoren te inventariseren die verantwoordelijk kunnen zijn voor de aan- en vooral afwezigheid van urban dance in de podiumkunsten.
 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN