FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Wat kunnen de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties betekenen voor lokale beleidsmakers?

Als lokale beleidsmaker sta je niet alleen in voor de ondersteuning van amateurkunstenaars. Binnen de gemeente zijn er tal van actoren die daarin een rol vervullen, denk bv. aan gemeenschaps/cultuurcentrum, deeltijds kunstonderwijs, jeugdwerk, …. Bovendien kan je terecht bij de landelijke amateurkunstenorganisaties.

Het Forum voor Amateurkunsten en de negen landelijke amateurkunstenorganisaties kunnen je helpen. 

Wil je weten hoe?  Lees het hier.
(linkermuisknop om te bekijken • rechtermuisknop om op te slaan…)

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN