FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

WAK-blieft? Over communicatietips- en kanalen om jongeren te bereiken (Eveline Masquelier, 2014)

De Week van de Amateurkunsten (WAK) is hét centrale event bij het Forum voor Amateurkunsten. Het evenement verspreidt zich gedurende tien dagen elk jaar in eind april-begin mei over heel Vlaanderen en Brussel. Het valt het team van het FVA op dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn op dit grootse evenement. Dit eindwerk gaat op zoek naar oorzaken en oplossingen.

Het is belangrijk om niet zomaar aan deze bevindingen voorbij te gaan. WAK is nog te vaak een onbekend evenement bij jongeren, ook al behoren ze tot de doelgroep. Deze bachelorproef is een opstart naar de WAK 2015 “De kleine artiest” waarbij het FVA meer jongeren en kinderen wil bereiken en betrekken bij de WAK.

De WAK is een gelegenheid om potentieel jong talent te ontdekken en te ondersteunen. Jonge kunstenaars vinden niet steeds de weg om met hun werk naar buiten te komen. De WAK kan deze jongeren mogelijkheden bieden. Het aanspreken van de jeugd kan een verjonging van de sector met zich meebrengen en het imago van amateurkunsten een frisse boost geven.

In dit onderzoek worden verschillende groepen jongeren en organisaties bevraagd om een beeld te krijgen van de redenen waarom de WAK moeilijker jongeren bereikt. Ik maak gebruik van drie verschillende dataverzamelingstechnieken, namelijk enquêtes, interviews en een focusgroep. Met mijn enquête ga ik van start in de Koninklijk Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. Mijn opzet is om jongeren te bereiken die geïnteresseerd zijn in kunst en er zelf actief mee bezig zijn. Mijn volgende stop is de Hogeschool Gent (HoGent) en ik eindigde bij het Koninklijk Atheneum (KA) Voskenslaan, een middelbare school. Vervolgens ga ik een kijkje nemen bij KUNSTWERKT en AmuzeeVous, twee organisaties die een zeer groot bereik hebben bij jongeren. Met een interview peil ik naar hun ervaring met evenementen die populair zijn bij jongeren. Ik eindig met een focusgroep samengesteld uit tien jongeren waar ik mijn bevindingen zal aftoetsen en met hen zal brainstormen over nieuwe ideeën voor de WAK.
De moeilijke zichtbaarheid en toegankelijkheid van de WAK is zowel een probleem bij kinderen als bij jongeren, maar ik zal me toespitsen op de categorie jongeren. Het is een thema dat dicht bij mijn leefwereld ligt en mij de mogelijkheid geeft eenvoudig bevindingen te detecteren bij leeftijdsgenoten.

Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag, zal ik nagaan welke communicatiekanalen geschikt zijn om de jongeren te bereiken en wat momenteel de knelpunten zijn in het communicatiebeleid omtrent de WAK.
In de leefwereld van jongeren zijn sociale media niet meer weg te denken en dit biedt dus veel mogelijkheden om de aandacht van jongeren te trekken. Sociale media zullen in mijn bevraging een centrale plaats innemen. De populaire sociale media kunnen in de promotie een belangrijke rol spelen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN