FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Ruimte voor Amateurkunsten

Lokale overheden vervullen een cruciale rol in het ondersteunen van (amateur)kunstenaars. Maar ook particulieren die een gebouw bezitten en (amateur)kunstenaars zelf hebben een rol in het streven naar aangepaste ruimtes. De publicatie 'Ruimte voor Amateurkunsten' wil hierin een hulpmiddel zijn. We willen prikkelen en inspireren zodat lezers zelf het heft in handen kunnen nemen en mee kunnen bouwen aan kwaliteitsvolle lokale culturele infrastructuur. Een handleiding voor denkers en doeners. 

Zolders, garageboxen, tuinhuisjes, een achterbouw… Het zijn nog al te vaak de plaatsen waar creatievelingen noodgedwongen creëren en repeteren. Met alle problemen van dien zoals geluidsoverlast of te weinig beweegruimte om echt hun ding te doen.

'Ruimte voor Amateurkunsten' is een betoog om beter te doen en amateurkunstenaars de nodige ruimte te geven om hun artistieke talenten ten volle te ontplooien.

Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid.Lokale overheden vervullen een cruciale rol in het ondersteunen van (amateur)kunstenaars. Door in te spelen op de noden van het veld, fysieke en mentale ruimte te scheppen en linken te leggen met verwante beleidsdomeinen. Jeugd, sociaal-cultureel volwassenenwerk, kunsteducatie en deeltijds kunstonderwijs om er maar een paar te noemen. Van lokale besturen wordt verwacht dat ze hun voelsprieten op scherp stellen om kunst mogelijk te maken en te faciliteren waar nodig. En dat ze een duidelijke visie en vooruitstrevende doelstellingen formuleren rond infrastructuurbeleid. Maar ook particulieren die een gebouw bezitten en (amateur)kunstenaars zelf hebben een rol in het streven naar aangepaste ruimtes, respectievelijk goed beheer en het blijven aankaarten van gebrek aan voldoende uitgeruste ruimte. Of gewoon door zelf de handen uit de mouwen te steken en opportuniteiten om te vormen tot zinvolle infrastructuurprojecten.

Deze publicatie wil hierin een hulpmiddel zijn. Het is de neerslag van bijna 10 jaar expertise van vzw Repetitieruimtes. Kennis die het Forum voor Amateurkunsten niet verloren wil laten gaan, maar wil borgen voor de toekomst. Want de zoektocht naar geschikte repetitie- en atelierruimte, net als presentatie- en bergruimte blijft een moeilijke onderneming, terwijl amateurkunstenaars niets liever willen dan creëren, experimenteren, repeteren, tonen, beleven, zien en gehoord worden!

  • De publicatie is gratis downloadbaar op deze site.
  • Je kan ook een papieren exemplaar ontvangen. Dit kost 10 euro (incl. verzendingskost). Mail hiervoor naar info@amateurkunsten.be

 

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN