FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Met verve - 32 praktijkvoorbeelden lokaal uitgevoerd en goed bevonden

Met Verve biedt een waaier aan good practices aan; voorbeelden waaruit blijkt dat steden en gemeenten extra en/of op originele wijze inzetten op amateurkunsten.

In drie jaar tijd (2009, 2010, 2011) bezochten het Forum voor Amateurkunsten en vzw Repetitieruimtes 44 gemeenten en 1 regio met als doel een screening van het lokaal amateurkunstenbeleid. De bevindingen uit de zogenaamde trajectbegeleidingen lokaal amateurkunstenbeleid resulteerden begin 2012 in de publicatie “De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente. Inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid”.

Dit boek bevat meer dan 50 bladzijden tips en suggesties om je lokaal ondersteuningsbeleid op punt te zetten. Omdat we niet alleen theorie wilden aanreiken, bevat de inspiratiegids tal van praktijkvoorbeelden uit de reeds bezochte gemeenten. 

Aan de deelnemers van de trajectbegeleiding werd na afloop gevraagd hoe het Forum voor Amateurkunsten zich kan blijven inzetten op het vlak van ondersteuning en advies t.a.v. het lokale bestuursniveau? Uit hun antwoorden bleek ondermeer dat er blijvende nood is aan de verspreiding van best practices. 

Medio 2012 sprokkelden we nieuwe inspiratie bijeen. Het resultaat ervan lees je in de online brochure "Met Verve". We nodigen je uit om door deze digitale brochure te scrollen en nieuwe casussen te ontdekken. Wie meent zelf een goed voorbeeld te hebben, mag dit altijd signaleren. We nemen het graag op in onze online praktijkdatabank en wie weet in een volgende inspiratiegids.

Laat niet na ook nog even verder onze website raadplegen. Je vindt er een zelfevaluatietest voor gemeenten waarbij je aan de hand van enkele vragen  een eerste inschatting kunnen maken van je eigen amteurkunstenbeleid.

Wie meer en individueel advies wil, kan zich richten tot
Elke Verhaeghe (T 09 235 40 05). Per jaar bezoeken we vijf steden of gemeenten voor begeleiding op maat.

Alvast veel grasduinplezier.

Elke Verhaeghe,
Forum voor Amateurkunsten

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN