FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

1 op 3 doet het in mijn gemeente

Tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid

1 op 3 Vlamingen beoefent actief kunst in de vrije tijd. Ook in uw gemeente zijn er dus tal van amateurkunstenaars actief. Omdat zij vooral op lokaal niveau actief zijn, is een degelijk uitgebouwde lokale ondersteuning van groot belang.

Een gemeentebestuur dat actieve ondersteuning biedt aan haar talrijke inwoners met artistiek talent, investeert niet alleen in de amateurkunstenaars zelf, maar ook in een aangename omgeving.

Intussen is namelijk ruimschoots bewezen dat amateurkunsten goed zijn voor de samenleving. Het groepsgebeuren, de vaak bijzondere groepssamenstelling, het actief engagement dat velen opnemen binnen een artistiek project... Het is absoluut een gericht beleid waard.

In deze publicatie leest u hoe uw gemeente binnen een realistisch kader haar amateurkunstenaars kan ondersteunen. We geven een overzicht van de verschillende ondersteuningsmechanismen, reiken tal van tips en good practices aan en nodigen je uit om deze publicatie als startpunt binnen een traject te benutten.

Het Forum voor Amateurkunsten biedt de mogelijkheid een trajectbegeleiding aan te vragen, waarbij ter plaatse een analyse wordt gemaakt van de bestaande ondersteuningsmogelijkheden en vervolgens advies wordt verleend om deze binnen een realistisch kader te optimaliseren. Hierover lees je meer aan het eind van de publicatie.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN