FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Business before pleasure... Ook in de amateurkunstensector.

Soms zie je door de bomen het bos niet meer en raak je als kunstenaar of vereniging niet wijs uit bepaalde regelgevingen, subsidiereglementen, vzw-wetgeving ed. Het Forum voor Amateurkunsten kan voor de nodige ondersteuning zorgen.

Het Forum voor Amateurkunsten bundelde een aantal artikels over de volgende onderwerpen: 
• vrijwilligerswet en –verzekering
• vzw-wetgeving en boekhouding voor vzw’s
• fondsenwerving 
• de kracht van zelfbewuste organisaties, over het boeien en binden van medewerkers en leden

Al deze artikels staan in de handige brochure die u rechts kunt downloaden. Wil je graag een exemplaar (gratis) toegstuurd krijgen?  Stuur dan een mailtje met je naam en adres naar info@amateurkunsten.be

Alvast veel leesplezier!

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN