FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Benefietactie: Mijn liedje voor jou

Samen zingen met mensen met dementie zit sinds de start van het project ‘De Stem van ons Geheugen’ in de lift: mede onder impuls van dit project zijn er nu al 50 contactkoren in Vlaanderen actief.

De Stem van ons Geheugen is een zangproject om het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers aangenamer te maken. Koor & Stem biedt daarvoor speciaal materiaal aan: een cd, een liedtekstbundel, eeninspiratiegids vol nuttig advies, partituren in verschillende toonhoogtes enpiano-arrangementen van de liedjes. We sensibiliseren en begeleiden daarmee de opstart van contactkoren in Vlaanderen.

Er is constant vraag naar nieuw liedmateriaal, aangepast aan de noden van mensen met dementie, van de meer klassieke liedjes tot volksliedjes. Muziekmozaïek, het Expertisecentrum Dementie, het Vlaams Radio Koor en Koor&Stem willen daarom met het project ‘Een liedje voor jou van mij’ 40 nieuwe liedjes bewerken en opnemen voor contactkoren. Om dit te kunnen doen, zetten ze een crowdfundingsactie op waar koren, contactkoren, muziekgroepen en alle andere geïnteresseerden aan mee kunnen doen en geld kunnen inzamelen om liedjes te sponsoren.

 Doelstellingen van  de benefietactie

  • Een crowdfundingactie opzetten waarmee middelen gegenereerd kunnen worden voor de realsiatie van de opname van 20 nieuwe liedjes op maat van contactkoren;
  • Kennis verwerven op het gebied van fondsenwerving in de koorwereld door het testen van een nieuwe tool;
  • Een succesvolle samenwerking opzetten met professionele zangers en amateurmuzikanten uit de wereld van de folk- en jazzmuziek die leidt tot de productie van 20 nieuwe liedjes op maat van mensen met dementie;
  • Betrokkenheid van de koorwereld genereren voor de fondsenwervingsactie en voor het project ‘De Stem van ons Geheugen’;
  • Brede verspreiding en verkoop van de dragers van de liedjes bij contactkoren.

 Meer info

http://steun.destemvanonsgeheugen.be/

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN