FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

CLIC/KLIK

Een zwaar klote feestje ~ Une sacrée putain de fête: Vlaamse én Waalse acteurs brengen een op maat gemaakt tweetalig tekstmateriaal van topauteur Arne Sierens op de scène in BOZAR.

Op 7 & 8 mei 2016 brengen Vlaamse én Waalse acteurs op maat gemaakt tweetalig tekstmateriaal van topauteur Arne Sierens op scène in BOZAR in het kader van de WAK 2016 met als thema Match. De voorstelling is het resultaat van een inspirerend en intensief traject op weinig ontgonnen terrein: samenwerking met Vlaamse en Franstalige kunstenaars en organisaties. Het is de bedoeling om nadien deze bicommunautaire cocreatie op andere plaatsen in België te presenteren tijdens een tournee. CLIC/KLIK is een grensoverschrijdend project waar ontmoeting, uitwisseling, experiment, ervaring, samenwerking en amateurkunsten centraal staan.

Meer info via:
http://www.clicklik.be/
http://www.wak.be/page/66/ZATERDAG-7-MEI-2016-BOZAR

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN