FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

VAMONOS!

Het project Vamonos! is een kruisbestuiving tussen dans, theater, muziek en beeldende kunst. Maar liefst 4 organisaties uit de amateurkunstensector sloegen hiervoor de handen in mekaar: Danspunt, OPENDOEK, Muziekmozaïek en KUNSTWERKT.

VAMONOS is interdisciplinair omdat acteurs, dansers, muzikanten en beeldende kunstenaars samen op de speel- en werkvloer staan om elkaar te verrijken, te beïnvloeden en tot een voorstelling te komen. 

Het is tevens een internationaal project omdat er een samenwerking opgezet is met Cuba, waar deelnemers een gelijkaardig traject  hebben doorlopen dat in juli en november resulteert in een gemeenschappelijk festival, respectievelijk in Cuba en België.

In juni 2012 brachten drie Cubaanse functionarissen van het Ministerie van Cultuur een werkbezoek aan ons land om het hele project op punt te zetten.

In april 2013 vond er een werkweek plaats in Cuba waar 40 Cubaanse artiesten van de vier disciplines onder leiding van Bart Van Gyseghem, de Vlaamse artistieke coördinator de mogelijkheden van het project aftastten. Aan het eind van de werkweek werden drie interdisciplinaire kunstgroepen samengesteld. Eén Cubaans groepje wordt in een volgende fase gekoppeld aan een Vlaams groepje om samen een voorstelling te maken.

Hetzelfde gebeurde de voorbije maanden in ons land. Uit 40 Vlaamse artiesten zijn drie groepjes samengesteld, waaronder een groepje dat in juli 2013 naar Cuba reist voor een internationale ervaring.

Acht Vlamingen en acht Cubanen werken tien dagen aan een interdisciplinaire en interculturele productie.

Dat resulteert in drie festivaldagen in Havana op 19, 20 en 21 juli waar naast de Vlaams-Cubaanse productie ook de twee andere Cubaanse groepen hun productie presenteren. 

Begin november 2013 werden de rollen omgedraaid. Dan ontvingen we in België de Cubaanse artiesten en begeleiders. Het resultaat van 9 maanden zoeken, proberen en opnieuw beginnen was toen te zien op het Vámonosfestival, op drie locaties in Antwerpen, Gent en Brussel.

VAMONOS! verrichtte baanbrekend werk om artiesten te stimuleren op een andere manier  hun kunstdiscipline te beoefenen door voeling te krijgen met andere kunstdisciplines. Het werd een werkproces waarbij acteurs, dansers, muzikanten en beeldende kunstenaars elkaar verrijken. Het eindresultaat leverde ook een boeiende kijkervaring voor artiesten en kunstliefhebbers die uit zijn op vernieuwing. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN