FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

De stem van ons geheugen

Muziek en zang zijn unieke instrumenten om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verhogen en om nieuwe communicatie op gang te brengen met hun familieleden en omgeving. Zingen maakt mensen met dementie 'wakker', actiever en toegankelijker en appelleert op een positieve manier aan hun vermogens. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Koor&Stem hebben daarom samen het project "De Stem van ons Geheugen" opgestart.

Nieuw project in Vlaanderen

Hoewel er in het buitenland al heel wat expertise werd opgebouwd, staat zingen met mensen met dementie in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Heel wat verzorgingsvoorzieningen zouden graag starten met een initiatief maar durven de stap niet te zetten omdat zij geen kennis en ervaring genoeg hebben om dit goed te doen. Er leven nog heel veel vragen rond de opstart, de begeleiding, de keuze van repertoire, de samenwerking met familie en mantelzorgers, de samenwerking met andere partners, de wisselwerking met lokale koren, enz. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Koor&Stem hebben daarom samen het project "De Stem van ons Geheugen" opgestart. Het is de eerste keer dat de culturele sector en de welzijnssector in een dergelijk project samenwerken.

Inhoud project

De initiatiefnemers willen een antwoord geven op de vraag hoe de stem van ons geheugen opnieuw kan gaan spreken of zingen. Op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen in een aantal pilootprojecten in Vlaanderen wordt een pasklaar zangproject ontwikkeld om het dagelijks leven van demente mensen en hun familie aangenamer te maken. De pilootprojecten moeten ook een voorbeeldfunctie krijgen voor anderen die willen zingen met mensen met dementie. Ervaringen en kennis kunnen ook worden gedeeld in de forumgesprekken die de organisatoren organiseren. Bij deze gesprekken is iedereen welkom die met een dergelijk zangproject is begonnen of wil beginnen. Het is immers zeer belangrijk om voeling te hebben de praktijk en om te reflecteren over de opgebouwde praktijkervaring.

In het kader van het project wordt er ook een cursuspakket ontwikkeld (een praktische handleiding, videomateriaal, partituren, aangepaste arrangementen en andere tips en tricks) voor begeleiders en animators die willen zingen met personen met dementie. Daarmee wordt het voor iedereen haalbaar om een lokaal zangproject op te starten en ook hierbij de lokale gemeenschap te betrekken.

Het project "De Stem van ons Geheugen" werd in het begin van 2012 opgestart en kreeg meteen de spontane medewerking heel wat mensen uit het werkveld. Er is nog een lange weg af te leggen maar toch willen Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Koor&Stem het project in het najaar 2013 afsluiten met een degelijke handeling en een goed cursusaanbod. Het project wordt geleid door Hanne Deneire die als componiste en muziektherapeute al heel wat ervaring heeft opgedaan in het werken met deze doelgroep.

Interesse?

Iedereen die interesse heeft in dit project, vragen heeft of mee wil werken, kan contact opnemen met Koenraad De Meulder via dementie@koorenstem.be of tel.nr. 03 237 96 43.

Het project "De Stem van ons Geheugen" is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en Koor&Stem vzw met medewerking van volgende partners: het regionaal expertisecentrum dementie West-Vlaanderen-Foton, het Imeldaziekenhuis vzw en het Woon- en Zorgcentrum Den Olm.

'De Stem van ons Geheugen' wordt ondersteund door de Provincie Antwerpen, CERA en het Forum voor Amateurkunsten.

 

               

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN