FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

TRACK in residence

In de zomer van 2012 ging KUNSTWERKT, in de marge van de stadstentoonstelling TRACK, aan de slag met de bewoners van drie Gentse woonzorgcentra en één serviceflatcomplex. De bewoners realiseerden hun eigen “track” samen met kunstenaars, vrijwilligers en personeel van het centrum.

De kunstenaars Bert Jacobs, Delphine Lebon, Sven Verhaeghe en Thomas De Smedt namen elk één werk uit het TRACK parcours onder handen. Ze deden dit samen met de bewoners van de woonzorgcentra, geholpen door 8 amateurkunstenaars-vrijwilligers. Dat leidde tot vier heel uiteenlopende mooie, begeesterende projecten. Foto’s, films, verhalen en een installatie lieten een blijvend spoor na, dat je kan terugvinden op http://www.trackinresidence.blogspot.be ;

- Kortfilm ‘Exodus’ en muurtekening in woonzorgcentrum De Vijvers in Ledeberg.
- Reisfoto’s ‘Going Back Tomorrow’ in serviceflatcomplex Antoniushof in Gent.
- Fotoreeks ‘Verborgen Handelingen’ in woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde.
- Videokunstwerk ‘Gezongen dialogen’ in woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem.

De expo die resulteerde uit dit traject was te zien in het S.M.A.K. te Gent. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN