FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

MIJNwijk

MIJNwijk is een filmproject met jongeren in de hoofdrol. Een 30-tal jongeren uit Zwartberg in Genk blikten hun eigen leefwereld in in een zelfgeschreven rap met bijhorende videoclip.

Wat? MIJNwijk
Wanneer? 2010
Waar? MIJNwijk vond plaats in de wijk Zwartberg in Genk
Wie? MIJn wijk is een initiatief van het Centrum voor Beeldexpressie ondersteund door jeugdwelzijnswerking GIGOS uit Genk.

Jongeren met diverse culturele achtergrond

Voor dit project ging het Centrum voor Beeldexpressie in zee met jeugdwelzijnswerking GIGOS in Genk. Deze organisatie tracht de kansen van kinderen en jongeren in de armere wijken van Genk te verhogen. GIGOS heeft een plaatselijke werking met tal van gratis of bijna gratis activiteiten die jongeren een nuttige vrijetijdsbesteding geeft. Sport vormt een belangrijk onderdeel van de werking, maar jongeren kunnen er ook computers gebruiken of huiswerk maken. Voor een culturele invulling van de vrije tijd had GIGOS nauwelijks tijd of middelen. Om dit hiaat te vullen kwam het Centrum voor Beeldexpressie op de proppen. Op een spontane manier kwamen beide organisaties tegemoet aan elkaars behoeften.

Een dertigtal kinderen en jongeren meldden zich aan om deel te nemen aan het project. Op voorhand werd gesignaleerd dat het niet eenvoudig zou zijn om de jongeren langdurig te engageren (6 woensdagnamiddagen). Uiteindelijke bleek dit geen probleem te zijn!

Eigen wijk in beeld brengen

De jongeren kregen de opdracht om samen een film te maken. Wat het thema zou worden werd volledig overgelaten aan hen. Begeleider Abbie Boutkabout slaagde erin om bij de jongeren frustraties uit hun leven te vertalen naar een videoclip over hun eigen wijk en ervaringen. Het project kreeg dan ook de titel "MIJNwijk", dat niet enkel verwijst naar de wijk waarin deze jongeren wonen, maar ook naar het mijnverleden van de streek.

Verantwoordelijkheid verdelen

De begeleider besteedde heel wat aandacht aan het verdelen van de taken in het filmproces. Er waren jongeren die het scenario van de videoclip uitdachten. Enkele jongeren ontfermden zich over de tekst van het rapnummer en zetten het lied op muziek in een plaatselijke muziekstudio. Eén jongen was gedurende het ganse proces cameraman. Heel wat kinderen uit de buurt fungeerden als acteurs.

De verantwoordelijkheid van het filmproces lag vooral bij de deelnemers. Door deze aanpak leerden de deelnemers op een hands-on manier om zelf aan de slag te gaan met film. Bovendien creëerde het een gevoel van euforie en een groot samenhorigheidsgevoel bij iedereen die aan de videoclip had meegewerkt.

Taken zoals de bewerking en montage van de beelden nam begeleider Abbie Boutkabout op zich. Op die manier konden de jongeren zich volledig uitleven in het creatieproces. 

Resultaat

Het project mondde alvast uit in een pittige film en een echte groep die zich vooraal goed geamuseerd heeft. De jongen die de rol als cameraman op zich nam heeft de liefde voor film alvast ontdekt en laat af en toe nog van zich horen. Zaken waar het Centrum voor Beeldexpressie de volgende keer extra op zou letten zijn: het betrekken van meisjes en de nazorg van het project.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN