FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Overbruggen

Overbruggen is een project uit 2008 dat de samenwerking tussen koren en inclusieve koren wil bevorderen.

De brug slaan tussen een koor en een inclusief koor is niet altijd evident. Het vereist vaak extra inspanningen op praktisch en muzikaal vlak. Koor&Stem is zich hiervan bewust en wil de koorwereld een instrument aanreiken om de samenwerking aan te gaan. Voor het project “Overbruggen” engageerden acteur Dimitri Leue en componiste Hanne Deneire zich om een feestelijke tekst op muziek te maken. De partituur ervan werd verspreid onder de leden van Koor&Stem met de bedoeling er samen met inclusieve koren mee aan de slag te gaan. Koor&Stem bood omkadering aan en liet 2 stagiairs van het Conservatorium Antwerpen de praktijk in kaart brengen. Hieruit werd een handleiding samengesteld voor dirigenten van beide soorten koren.

Binnen “Overbruggen” werd evenveel aandacht besteed aan het sociale proces als aan het artistieke proces. Er werd sterk ‘op maat’ gewerkt vanuit de mogelijkheden van elk koor en elke deelnemer. Een flexibele partituur en een bedreven begeleiding maakten dit mogelijk. De dirigent werd ondersteund in het proces en leerde nieuwe technieken voor het aanleren van de partituur (voorzeggen/-zingen, nazeggen/-zingen). De creativiteit van elk koor werd ten volle benut en het ijs om een samenwerking aan te gaan gebroken.

Overbruggen is een initiatief van Koor&Stem. Het project kadert binnen Over Art, een samenwerking tussen Koor&Stem, Vlamo en Muziekmozaïek. 

Meer info?

Lees hier of contacteer dimitry.goethals@koorenstem.be

 

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN