FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Professionele kansen voor amateurmuzikanten tijdens Jazzenede 2016

Jazzenede is een muziekfestival dat wordt opgebouwd rond de brede genres jazz, blues en rootsmuziek. Dit tweejaarlijks festival bestaat sinds 2003 en wist tot nu toe steeds een bescheiden maar mooie staalkaart te bieden van wat er in deze genres leeft. In samenwerking met Muziekmozaïek zal er tijdens de editie van 2016 een tweede volwaardig podium voorzien worden, waar voornamelijk Vlaamse/Belgische amateurmuzikanten kunnen tonen wat ze in hun mars hebben.

Jazzenede zet zich sinds jaar en dag in om specifieke doelgroepen toe te leiden naar het festival, met bijzondere aandacht voor onder meer personen met een beperking, personen met een psychiatrische problematiek en personen die in armoede leven. Hierbij is het zeker het vermelden waard dat de organisator ook achter de schermen deze specifieke doelgroepen zoveel mogelijk het festival laat meemaken. 

Het samenbrengen van de ploeg vrijwilligers van Jazzenede en de professionele werking van Muziekmozaïek biedt zeer veel kansen om van elkaar te leren - elk vanuit de eigen know-how en ervaring - en om nieuwe pistes te bewandelen inzake de participatie van kansengroepen en inzake kansenbeleid voor amateurmuzikanten. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN