FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

360° - traject rond beeldende kunst voor lokale cultuurwerkers

In het traject 360°, dat zich expliciet richt naar lokale cultuurwerkers, halen KUNSTWERKT en Kunstenpunt de banden met het lokale niveau nauwer aan. ZE gaan in gesprek met een groep cultuurwerkers rond de rol en de plaats van de beeldende kunsten(aars) in hun gemeente en werking, reiken inspirerende voorbeelden aan en geven hen een plek om aan ervaringsuitwisseling te doen.

Met het traject willen de organisatoren:

-       Handvaten geven aan medewerkers van cultuur- en gemeenschapscentra en lokale cultuurwerkers om aan de slag te gaan met beeldende kunst op een kwalitatieve manier.

-       Het bouwen van een netwerk tussen het lokale en het landelijke niveau en tussen lokale spelers onderling stimuleren.

-       Mogelijkheden blootleggen van samenwerking binnen een bepaalde regio, zowel met andere cultuur- en gemeenschapscentra als met Kunstendecreet en amateurkunstenorganisaties en met jeugd, DKO, sociaal-cultureel werk, toerisme,…

Het traject is gepland voor het najaar 2016. Meer info op www.kunstwerkt.be

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN