FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Sing Me In! Zingen met nieuwkomers

‘Sing me in’ bundelt goede Europese praktijkvoorbeelden van samen zingen als onderdeel van het integratieproces van jonge migranten en vluchtelingen.

Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden verzamelt Koor & Stem geschikt repertoire en geschikte methodieken die ze met deze doelgroep kunnen gebruiken.

Het project bestaat uit een onderzoek, de productie en publicatie van nieuw materiaal (methodieken en repertoire) en verschillende vormingsmomenten. 

Doelstellingen:
-Verzamelen en evalueren van goede praktijkvoorbeelden waarbij samen zingen gebruikt wordt in het integratieproces van jonge migranten en vluchtelingen.
-Ontwikkelen en publiceren van nieuw materiaal en methodieken die kunnen dienen om samen te zingen in de klas. Het materiaal zal worden gepubliceerd op onze website zingen op school www.doewap.be

-Leerkrachten lager onderwijs vormen in deze methodieken en het nieuwe repertoire. 

‘Sing me in’ is een Europees samenwerkingsproject van elf Europese koor- en muziekorganisaties. Koor&Stem is de Belgische partner in dit project.  

 

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN