FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Technisch handboek voor gebruikers theaterzaal

Om gebruikers van de podiumzaal in ‘De cultuurfabriek’ op weg te helpen met de praktische organisatie van hun voorstelling, stak de cultuurdienst in Damme heel wat tijd in de opmaak van een theatertechnisch gebruikershandboek.

Het handboek bevat niet alleen reglementen en afspraken over zaalhuur maar ook tips en wetenswaardigheden over de opbouw van een (theater)voorstelling.

Meer info in de fiche hiernaast.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN