FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

cultuurcheque vervangt subsidie-geldstromen

De cultuurcheque is een soort waardebon met een virtueel bedrag dat door (amateurkunsten)verenigingen kan worden aangewend voor het betalen van verschillende vormen van dienstverlening. In de eerste plaats: huur van materiaal, huur van lokalen en fotokopies.

Meer info in de fiche hiernaast.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN