FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Multidisciplinair traject geïnspireerd op hedendaagse kunstenaars

Voor de Week van de Amateurkunsten (WAK) slaan CC Zwaneberg en het MUHKA de handen in elkaar. Onder de noemer ‘Rug aan rug met Luc Tuymans’ werken het cultuurcentrum en het museum samen een multidisciplinair artistiek traject uit met een groep (amateur)kunstenaars. Werk van vier bekende hedendaagse kunstenaars vormen het uitgangspunt.

Amateurkunstenaars uitdagen. Dat is de opzet van het multidisciplinair traject dat CC Zwaneberg en het MUKHA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen) gezamenlijk opstellen. Door thematisch te werken, door amateurkunstenaars te prikkelen en weg te trekken uit klassieke denkkaders, door (amateur)kunstenaars te laten reflecteren en antwoorden op bestaand werk van professionele kunstenaars. Het leuke is dat iedereen kan deelnemen en elke kunstdiscipline past in het concept.

Bij aanvang stelt het MUKHA vier werken uit haar collectie ter beschikking. Bedoeling is dat (amateur)kunstenaars geïnspireerd raken door het werk van deze bekende hedendaagse kunstenaars. Het leren en praten over hedendaagse beeldende kunst is een belangrijk onderdeel van dit traject. Uiteindelijk dienen kandidaten zelf een projectvoorstel (een idee) in. Dit omvat hun motivatie voor deelname en een korte toelichting hoe ze tot deze interpretatie gekomen zijn.

Uit de verschillende ingezonden voorstellen selecteert een jury (een publieksmedewerker van het MUKHA, de cultuurfunctionaris expo en kunsteducatie van het cultuurcentrum, de 2 docenten en de cultuurbeleidscoördinator van Heist-op-den-Berg) een aantal ideeën. De kunstenaars werken hun ontwerp verder uit tijdens 4 coachingsmomenten tot een reëel kunstwerk onder begeleiding van 2 professionele kunstenaars/docenten Fik Van Gestel en Wannes Lecompte en krijgen de kans dit eindproduct gedurende een periode tentoon te stellen in het cultuurcentrum samen met de 4 bruiklenen van het MUHKA.

Door deze intensieve manier van werken voelen amateurkunstenaars zich sterk gewaardeerd. De artistieke begeleiding van ervaren docenten stimuleert hen ook stappen vooruit te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen de kans hun eigen vaardigheden te ontdekken en te verhogen.

Bovendien is dit een kans voor het brede publiek om tijdens de expo kennis te maken met werk van zowel bekende als lokale kunstenaars op een heel toegankelijke manier.

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN