FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Een handig naslagwerk vol praktijkvoorbeelden over Amateurkunsten

In de publicatie "De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente. Inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid", vind je tal van praktijkvoorbeelden uit meer dan 30 Vlaamse gemeenten.

Op die manier willen we de theorie ('Hoe een gedegen amateurkunstenbeleid opzetten?') illustreren a.d.h.v. good practices.

Lokale besturen zijn vragende partij voor frisse ideeën en vernieuwende invalshoeken. Daarom sprokkelde het Forum voor Amateurkunsten in 2012 een reeks nieuwe voorbeelden bijeen. Deze vind je in de publicatie " Met Verve".

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN