FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Samenwerking lokaal cultuurbeleid en DKO in Geraardsbergen

Geraardsbergen

Door Erwin Franceus, Schepen van Onderwijs Geraardsbergen en Freddy Duffeleer, Directeur Kunstacademie Geraardsbergen

Vooraleer een goed samenwerkingsverband tussen het lokaal cultuurbeleid en een DKO-instelling kan tot stand komen dienen twee belangrijke vereisten ingevuld te worden:

  1. De academie moet onvoorwaardelijk, zowel financieel als logistiek, ondersteund worden door de gemeente.
  2. De directeur van de academie moet ten volle beseffen dat de academie niet zijn academie is, maar een academie die er is om te voorzien in de noden van de bevolking en ook door die bevolking gefinancierd wordt.

Pas als aan die vereisten is voldaan kan een ideale samenwerking worden opgestart.

In Geraardsbergen zetel ik als directeur van de academie tevens in de raad van bestuur van de Cultuurraad (raadgevende stem) zodat ik alle signalen die vanuit het verenigingsveld komen kan opvangen en er iets mee aanvangen. Alle diensten van de stad die met 'vrije tijd' te maken hebben komen op regelmatige basis samen en ook die vergaderingen woon ik bij om voor alle vragen die er zijn een oplossing te bedenken.

Uiteraard heb ik veel (meestal informeel) contact met de gebruikers van onze kunstacademie, de leerkrachten en ouders om ook die signalen in het beleid te kunnen verwerken. Door de logistieke ondersteuning van de stad in accommodatie en aankoop van de nodige materialen kunnen wij vanuit de academie vele cursussen inrichten die niet in het DKO-aanbod opgenomen zijn. Zo richten we bv. de cursussen kleuterdans (4- tot 5-jarigen), muziek- en woordinitiatie (6- tot 7- jarigen) in zodat deze leerlingen naadloos kunnen instappen in het aanbod van het DKO (met name dansinitiatie, notenleer of dictie).

Twee jaar geleden hebben we binnen onze academie een nieuwe richting opgestart rond circuskunsten. Deze richting kwam tot stand op vraag van vele gebruikers en uit het verenigingsveld. Voor al deze initiatieven dient de stad de personeelskost te dragen, een investering die ze ook doet om de titel van dit artikel te kunnen realiseren.

Aangezien we over de accommodatie en de mensen beschikken om allerlei culturele activiteiten naast het onderwijs te realiseren kan het cultureel centrum van de stad zich op andere aspecten beter focussen. Zo kan een breder beleid uitgestippeld worden waar iedereen alleen maar beter van wordt. Onze leerlingen zijn directer betrokken bij workshops, lezingen, voorstellingen… want het gebeurt vanuit en binnen de academie zelf. Er zijn geen dubbele boekingen qua concerten (de agenda van het cultureel centrum en de academie worden samen in overleg jaarlijks samengesteld en de programmering aangepast aan de noden van de academie) - hetgeen resulteert in een beter financieel beheer van de middelen.

Dit vraagt van een directeur van een academie uiteraard veel meer werk dan zich alleen met zijn academie in te laten. Onze academie telt bv. meer dan 1850 cursisten en het ministerie voorziet nog altijd niet in een middenkader. Ook dit euvel heeft Geraardsbergen opgelost door een deeltijdse functie als coördinator voor de academiewerking ten laste te nemen. Om echt tot een heel goede samenwerking te kunnen komen moet de stad dus bereid zijn daarin de nodige investeringen te willen doen. Van groot belang hierbij is uiteraard de medewerking van de lokale Schepen van Onderwijs.

De visie hieromtrent van Dhr. Erwin Franceus, schepen van o.a. onderwijs te Geraardsbergen is als volgt: "Samenwerking is van bijzonder belang. Dit kan evenwel slechts indien de violen van in het begin op elkaar afgestemd zijn. Reeds meer dan 10 jaar geleden heb ik tezamen met Freddy en een gemotiveerde ploeg leerkrachten, de academie van zo'n 400 naar 1.500 ingeschrevenen gebracht. De komende jaren gaan we de puntjes op de i zetten. In samenwerking met de dienst cultuur willen wij van ons prachtig gebouw een heus kunst- en cultuurcentrum maken."

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN