FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Workshop muziek programmeren via pc

Geraardsbergen

In 2008 zetten Muziekmozaïek vzw en de Kunstacademie van Geraardsbergen samen een workshop op met als thema 'Muziek programmeren via pc'. Dit om muzikanten in te wijden in de mogelijkheden van een paar computerprogramma's die handig kunnen zijn bij het componeren, uitschrijven en arrangeren van muziek.

Wat waren de doelstellingen van de samenwerking?

  1. Muzikanten laten kennismaken met elektronische tools bij het maken van muziek
  2. beide partners (Muziekmozaïek én Kunstacademie Geraardsbergen) laten samenwerken rond een gemeenschappelijk thema, met het oog op een nauwere samenwerking in de toekomst rond folk en jazz

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Wie waren de partners?

De Kunstacademie van Geraardsbergen was vragende partij voor 'een' samenwerking, Muziekmozaïek heeft het concrete voorstel voor deze workshop gelanceerd. Op een eerste gezamenlijk overleg – met rondleiding in de academie – heeft Muziekmozaïek ook al ideeën geopperd voor meerdere samenwerkingsvormen (bv. een initiatie volksmuziek voor de jongere leerlingen van de academie).

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN