FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Integratie harmonie – academie

Hoeselt

De Academie Tongeren heeft een filiaal in Hoeselt, dat sinds enkele jaren vrijwel volledig georiënteerd is richting blaasmuziek. Er is een verregaande integratie uitgebouwd van de jeugdwerking van de harmonie en de academie. Nu al volgen ongeveer 50 jonge blazers les in het filiaal en dat aantal neemt elk jaar verder toe met ongeveer een tiental.

Samenwerkende partners: Academie Tongeren en Koninklijke Harmonie St-Cecilia Hoeselt.

Wat waren de doelstellingen van de samenwerking?

De oorspronkelijke bedoeling was om (via huisbezoeken, voorspeeldagen…) meer kinderen warm te maken voor een blaasinstrument in plaats van piano, gitaar en zang.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Wie waren de partners?

Directeur Jan Nihoul en Ludwig Thijssen (secretaris Koninlijke Harmonie St-Cecilia) namen het initiatief. Ze vormden een stuurgroep met enkele leraars van het filiaal. Er is ook nu nog regelmatig overleg, onder meer op een trimestriële vergadering.

Wat waren de succesfactoren/valkuilen?

Succesfactoren:

  • Kinderen al in Lagere 3 (na 1 jaar instrumentles) samenbrengen in een samenspelklas, weliswaar buiten het officiële lestraject.
  • Een beperkt aantal leerkrachten die een grote betrokkenheid hebben met het filiaal zowel als met de harmonie.

Valkuilen:

  • Op termijn wordt het moeilijk om deze groei gefinancierd te krijgen. De laatste twee schooljaren hebben ze telkens meer dan tien kinderen moeten voorzien van een instrument.
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN