FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Toneelopvoering "De Ingebeelde Zieke" samenwerking met rusthuis

Leuven en Oud-Heverlee

De bewoners, het personeel en de vrijwilligers van rusthuis Dijlehof Leuven wilden zelf toneel spelen: "De ingebeelde zieke" van Molière. Toneelmuziek vooraf en tussendoor werd verzorgd door leerlingen van de Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Oud-Heverlee. Het decor werd gemaakt door leerlingen van Academie Beeldende Kunsten Leuven. Opvoeringen vonden plaats in De Minnepoort te Leuven.

Samenwerkende partners: rusthuis Dijlehof, Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Oud-Heverlee, Academie Beeldende Kunsten Leuven.

Doelstellingen: Bewoners van het rusthuis volop aan hun trekken laten komen in hun culturele belangstelling. Lokale jongere amateurkunstenaars hierbij betrekken en samen verschillende voorstellingen realiseren in een zo professioneel mogelijk kader.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Wie waren de partners?

Het initiatief kwam van de ploeg animatie/cultuur van rusthuis Dijlehof Leuven, onder leiding van Agnes Diddens. Aangevuld met een regisseur, veel vrijwilligers en jonge lokale kunstenaars werd het een concrete samenwerking over alle leeftijden heen.

Wat waren de succesfactoren/valkuilen?

Succesfactoren:

  • Groots opgezet en de nodige omkadering is gevonden via sponsoring, grondige en gedetailleerde voorbereiding en opvolging

Valkuilen:

  • Heel intensief, enkel mogelijk door ongelooflijk groot engagement van de kernleden
  • Timing
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN