FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Muziekschool in lokaal harmonie

Grobbendonk

De Koninklijke Harmonie De Broedermin stelt haar lokaal ter beschikking van de muziekschool. Ze geven ook de mogelijkheid om de slagwerkinstrumenten op te slaan.

Samenwerkende partners: gemeente Grobbendonk, muziekschool Herenthout, Koninlijke Harmonie De Broedermin.

Doelstellingen: samenwerking met muziekschool en beter benutten van verenigingslokalen.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Wie waren de partners?

De Koninklijke Harmonie De Broedermin deed het voorstel om verschillende redenen:

  • goodwill van het gemeentebestuur bij het bouwen/subsidiëren van het lokaal
  • onkostenspreiding van het gebruik van het lokaal over meerdere gebruikers

Wat waren de succesfactoren/valkuilen?

Succesfactoren:

  • goede afspraken
  • geen hebberige attitude

Valkuilen:

  • mogelijk stellen van striktere eisen vanuit muziekschool
  • oppassen met de tijdstippen van het gebruik om de goede werking van de harmonie niet te zeer te belasten
  • onkostenplaatje van het gebruik kan hoger uitvallen dan ingeschat
  • attent zijn op onkosten ingeval muziekschool wegvalt (zorgen dat de vereniging niet plots met een financiële kater zit)
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN