FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Concerten Academie- Filharmonie

Jette

Met verschillende partners worden jaarlijkse openingsconcerten georganiseerd, net als concerten ter gelegenheid van feesten, de WAK…

Samenwerkende partners: de Koninkljke Filharmonie Jette, de Gemeentelijke muziekacademie "M. Van de Moortel", l'académie communale de musique "G.H. Luytgaerens", het college van Burgemeester en schepenen.

Doelstellingen:

  • het samen musiceren van de twee taalgemeenschappen
  • samenwerking vereniging - academie
  • bekendmaking van zowel harmonie als academie: ledenwerving voor harmonie en vervolmaking en opleiding leden van de harmonie in de academie
  • bekendmaking en uitstraling in de gemeente

Wat waren de succesfactoren/valkuilen?

Succesfactoren:

  • talrijke opkomst publiek
  • wederzijdse interesse en contacten

Valkuilen:

  • onaangepaste infrastructuur
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN