FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Partiturenbank Tessenderlo

Tessenderlo

Verschillende partners kopen samen partituren aan. Reeds bestaande afzonderlijke bibliotheken worden samengebracht in één bibliotheek. Er is overleg over de aankopen, het vermijden van dubbels en, dankzij de gemeente, een structureel budget voor deze aankopen van 15000€ op jaarbasis. In plaats van onzekere subsidies zijn deze middelen in de begroting van de academie opgenomen.

Samenwerkende partners: Alle harmonies en één fanfare van Tessenderlo (zes in totaal), de academie en het gemeentebestuur.

Wat waren de doelstellingen van de samenwerking?

  • dubbele aankopen vermijden
  • 100% werken met originelen
  • regelmatig rond tafel zitten en problemen bespreken
  • oplossen van de grote financiële kosten die originelen met zich meebrengen

Wat waren de succesfactoren/valkuilen?

Succesfactoren:

  • voldoende draagvlak (vijf harmonies en niet twee harmonies, een fanfare en een koor)
  • voldoende financiële middelen

Valkuilen:

  • iedereen moet aangesloten zijn bij SEMU of nog beter één contract met SEMU voor de ganse partiturenbank
  • niet te snel te groot worden (enkel verenigingen uit Tessenderlo)
  • de aangesloten verenigingen staan bij toetreden hun partituren af aan de partiturenbank (gemeente)
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN