FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Samenspel binnen jeugdorkestwerking

Kontich - muziekacademie Mortsel

Leerlingen van de muziekacademie uit de middelbare graad volgen hun cursus samenspel binnen het jeugdorkest van het plaatselijk harmonieorkest.

Samenwerkende partners: Muziekacademie van Mortsel en het bestuur van de Koninklijke Harmonie Vrede&Vermaak van Kontich.

Doelstelling: leerlingen kennis laten maken met het musiceren in een jeugdorkest (wat qua samenstelling toch vaak anders is dan een schoolorkest). Tevens wordt ingezet op doorstroming van muzikanten naar het harmonieorkest na de middelbare en/of hogere graad muziekschool, zodat leerlingen na zovele jaren muziekschool te hebben gevolgd hun instrument niet in de kast zouden leggen.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Het initiatief werd genomen door het bestuur van de harmonie om een instroom voor het jeugdorkest te voorzien. Na verschillende malen contact op te nemen en gesprekken te hebben gevoerd met directie en coördinator samenspel, werd de samenwerking voor één jaar vast gelegd. Na evaluatie werd gekeken of het verder kon gaan. Ondertussen zijn we drie jaar verder.

Wat waren de succesfactoren/valkuilen?

Succesfactoren:

  • muzikanten kregen terug meer zin om in grotere groep te musiceren
  • jeugdorkest staat onder leiding van een student hafabradirectie wat toch meerwaarde is, ook voor muziekschool
  • coördinator samenspel en directeur van de muziekschool die actief meewerken en pro de samenwerking met de amateurmuziek zijn

Valkuilen:

  • doorstroming is niet altijd een punt
  • een aantal muzikanten blijft het samenspel als een verplichte les zien, ook al wordt dit op een misschien minder schoolse manier gebracht
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN