FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Play-inn Jeugd in Harmonie

Bornem

Muzikanten tot 30 jaar die een blaas- of slagwerkinstrument bespelen krijgen de kans om in groep te musiceren. Geïnteresseerden uit de academie kunnen zo voor het eerst in contact komen met dit genre.

Wie zijn de partners van dit samenwerkingsverband?

De gemeente Bornem, de academie en en de harmonies en fanfares van de gemeente.

Samenwerkende partners

De directeur van de academie in samenwerking met de raad van hafabra van de gemeente.

Wat waren de succesfactoren/valkuilen?

Succesfactoren:

  • publiek optreden als afsluiting

Valkuilen:

  • niet voldoende op de hoogte van elkaars gemeenschappelijke idealen
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN