FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Structurele samenwerking tussen academie en verenigingen

Roeselare

  • aansluitbaarheid van de lessen op de repetities van de vereniging
  • gedeeld gebruik van instrumentarium
  • gedeeld gebruik van infrastructuur
  • podiumprojecten met elkaar
  • stemscreening voor de lokale koren
  • instrumentenvoorstelling

Wie zijn de partners van dit samenwerkingsverband?

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en verenigingen uit Roeselare.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN