FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Praktijkvoorbeelden Lokaal Artistiek Talent - KUNST BUITEN SESSIES 2017

Cultuurprofessionals uit 44 steden en gemeenten én 2 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden woonden de KUNST BUITEN!-sessies bij. Medewerkers van vrijetijds- of cultuurdiensten, cultuurcentra, bibliotheken & academies en vrijwilligers uit kunstverenigingen, cultuurraden & ateliers lieten zich samen met gemeenteraadsleden & schepenen van cultuur inspireren om een stevig lokaal verhaal te schrijven voor artistiek talent.

Steden en gemeenten gaan heel concreet aan de slag met kunst in de vrije tijd. Ze geven kansen, bieden een podium aan lokaal artistiek talent, ze zoeken de dialoog met het publiek, faciliteren samenwerking en bieden ondersteuning. We waren te gast in LierHasselt en Roeselare. Deze steden gaven mee vorm aan het programma en presenteerden heel wat boeiende praktijkvoorbeelden, telkens met KUNST BUITEN! als rode draad. Hier kun je deze opnieuw bekijken.

PARTNERS VOOR ARTISTIEK TALENT & BESTUREN

Negen straffe, gespecialiseerde organisaties staan klaar om lokaal talent mee te ondersteunen. Poppunt, Creatief Schrijven, KUNSTWERKT, Koor & Stem, Vlamo, Danspunt & Opendoek tekenden present voor de KUNST BUITEN!-sessies en prikkelden met projecten, tips en een up-to-date dienstverlening voor lokale besturen. Lees hier meer over hun aanbod in het kader van de Week van de Amateurkunsten. Benieuwd hoe zij jou kunnen bijstaan in het vormgeven van je beleid voor muzikanten, schrijvers, dansers, fotografen of theatermakers? We bundelden alle info in deze handige brochureContactgegevens vind je hier.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN