FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Samenwerking gemeentebestuur met amateurfotografen

Olense amateurfotografen zetten zich vrijwillig in voor het gemeentebestuur. Ze zorgen onder andere voor foto’s voor het gemeentelijk informatieblad De Driehoek', de cover van de Driehoek en het jaarverslag. Jaarlijks maken ze een mooie fototentoonstelling over een bepaald thema.

Lees meer in de infofiche hiernaast.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN