FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Artistieke werkplek voor psychiatrische patienten en buurtbewoners Duffel

De goederenloods aan het treinstation van Duffel krijgt na jaren leegstand een nieuwe bestemming. Het Psychiatrisch Centrum zal ze gebruiken als sociaal-artistiek atelier voor haar patiënten. De plek werd ook opengesteld tijdens de Week van de Amateurkunsten en in de toekomst allicht ook voor lokale kunstenaars.

Meer info in de fiche hiernaast.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN