FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

I See Clouds - jongeren uit hun kot lokken om zelf artistiek te zijn

"Leg het eigenaarschap bij de mensen zelf. Zoek voortrekkers en zorg dat ze helemaal zelf hun eigen ding mogen doen. I.p.v. een aantal workshops te doen, ga voor een globaal verhaal. Ga naar de basis, kijk wat ze zelf al doen en ondersteun dat om hen nog meer te laten doen." Dat is de missie en ambitie van I See Clouds in Hechtel.

Meer info in de fiche hiernaast.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN