FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

TRAX - ruimte voor en door amateurkunstenaars

De basis voor TRAX werd 5 jaar geleden gelegd. Een aantal cultuur- en jeugdverenigingen wilden een festival organiseren en liefst op een originele site. Hun oog viel op een laaddok dat vroeger gebruikt werd door douane en accijnzen. Het laaddok krijgt een permanente herbestemming voor gebruik door verenigingen en als fuifzaal. Het lokale verenigingsleven werd nauw betrokken bij de realisatie van het dossier. 

Meer info in de fiche hiernaast.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN