FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Repeteren of creëren in schoolgebouwen? Tips !!

Een wegwijzer als resultaat van een nood en vraag. De Verenigde Verenigingen ging samen met partners (o.a. Forum voor Amateurkunsten) één jaar lang op zoek ging naar goede voorbeelden, tips en goed hanteerbare modeldocumenten om het delen van schoolinfrastructuur te stimuleren. Dit gebeurde vanuit de vaststelling dat de belangrijkste drempel voor scholen is dat ze niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Terwijl de wil wel vaak aanwezig is. Ook amateurkunsten kunnen op die manier in de toekomst nog meer genieten van ruimte om te creëren, repeteren, opbergen, tonen en exposeren!

Lees meer op slimgedeeld.be

of laat er jouw tip of good practice na!

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN