FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Hafabra-erfgoed online

Al decennialang vullen harmonies, fanfares en brassbands de straten, pleinen, muziekkiosken, parochiale en culturele centra en dat van het kleinste dorp tot de grootste stad. Ze zijn niet meer weg te denken uit onze culturele biografie.

Resonant, expertisecentrum voor muzikaal erfgoed, lanceert een online-overzicht van het rijke erfgoed van hafabraverenigingen. Verenigingen kunnen op de website ook terecht voor tips rond erfgoedzorg. 

Of ze nu concerteren voor het plezier, zich met elkaar meten tijdens concours, instrumentlessen organiseren, er op uit trekken met Sint-Cecilia, verbroederen met andere (buitenlandse) verenigingen of een jaarlijks eetfestijn organiseren om de kas te spijzen: elke vereniging kleurt op haar manier het muzikale en sociale landschap van de eigen regio en van Vlaanderen. De traditie kende tal van hoogtepunten, maar overleefde net zoveel diepe dalen. Ondanks de opkomst van de massamedia, twee Wereldoorlogen, nieuwe mogelijkheden voor vrijetijdsinvulling, het aftakelen van de politieke verzuiling, ... blijft de hafabra-cultuur stevig overeind.

Het hoeft niet te verwonderen dat deze traditie van meer dan 200 jaar een rijk erfgoed van objecten en documenten voortbracht die bewaard worden in het repetitielokaal, bij de (ex-)leden thuis of door collectiebeherende instellingen. Resonant zet op de website de geschiedenis van de hafabra en hun gevarieerde erfgoed in de kijker met informatie, links en audiovisuele fragmenten. Verenigingen kunnen er ook terecht voor tips rond erfgoedzorg. Als voorbeeld voor erfgoedzorg belichten ze enkele bijzondere collecties van hafabra-erfgoed.

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN