FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Visieteksten voor beheer van infrastructuur

Sinds 2009 begeleidt het Forum voor Amateurkunsten steden en gemeenten in hun lokaal ondersteuningsbeleid t.a.v. de amateurkunstenaars.

Het aanbieden van gepaste infrastructuur is een item dat steevast in de gesprekken naar voor kwam.

  • Hoe de culturele infrastructuur best te inventariseren
  • Inzetten op aangepaste infrastructuur voor amateurkunstenaars
  • Gedeeld zalengebruik en toegang voor niet-georganiseerde kunstenaars
  • En, samen investeren in de bouw van geschikte locaties

zijn topics die uitvoerig beschreven zijn in een publicatie die resulteerde uit de lokale trajectbegeleidingen. Je leest er alles over op p. 58 tot 70 in de publicatie “De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente. Inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid”.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN