FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

projectsubsidie nieuwe disciplines

De Vlaamse overheid laat ruimte aan nieuwe disciplines om zich ten volle te ontplooien. Wanneer een nieuw project geen onderdak vindt bij de negen reguliere organisaties voor amateurkunsten, is het mogelijk om een projectsubsidie te krijgen.

Voor wie?

  • Vlaamse en Brusselse verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid
  • een organisatie die het potentieel heeft om uit te groeien tot een erkende, volwaardige   amateurkunstenorganisatie
  • een project afgebakend in de tijd (van jaar x tot en met 2011)
  • een (nog) niet-erkende kunstdiscipline, dus geen theater, dans, beeldcultuur, beeldende kunsten, instrumentale/ vocale/ lichte en volksmuziek

Hoe aanvragen?

  • er is geen aanvraagformulier beschikbaar
  • zelf een dossier samenstellen, verplichte elementen zijn:

          o meerjarenplan met organisatorische en artistieke aspecten
          o eerste jaarplan met acties en activiteiten, inclusief begroting
          o meerjarenbegroting die aantoont dat met de gevraagde subsidie een solide basis kan worden gelegd tegen het begin van de volgende beleidsperiode (2012).

    * in 9 exemplaren opsturen + één digitaal exemplaar

Indiendatum en adres

  • jaarlijks vóór 1 oktober
  • Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling VOLC Noemi De Clercq Arenberggebouw, 4e verdieping, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
    Emailadres: noemi.declercq@cjsm.vlaanderen.be

Behandeling aanvraag

Een adviescommissie beoordeelt de ingediende projectaanvragen. De eindbeslissing ligt bij de Minister. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

Bij een positieve beslissing van de minister start de subsidie vanaf 1 januari van het jaar volgend op de indiendatum.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN