FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Ondersteuningsmaatregelen amateurkunsten door gemeentes en steden

In elke stad en gemeente zijn amateurkunstenaars aanwezig.  Ook al komen ze lang niet allemaal met hun kunst naar buiten, vaak kunnen ze toch ondersteuning van hun gemeentebestuur gebruiken.

Grosso modo kan je volgende ondersteuningsvormen onderscheiden: 

Naast basis- en werkingssubsidies voor o.a. amateurkunstenverenigingen, bieden heel wat gemeenten projectsubsidies aan (bv. voor een bijzonder cultureel evenement of een artistiek jeugdactiviteit). Verder helpen gunsttarieven de prijs van artistieke projecten drukken. Voorbeelden hiervan zijn: het goedkoper huren van lokalen of ontlenen van materiaal, kopiëren van programmaboekjes, afsluiten van tijdelijke verzekeringen of tussenkomst in Sabam en semukosten.  

  • Logistieke ondersteuning

Logistiek is een term die vele ladingen dekt. Het kan gaan om materiële ondersteuning vanuit de uitleendienst, vervoer en hulp bij de opbouw van materiaal, het ter beschikking stellen van het  ticketingsysteem aan derden of het maken van kopies.  

  • Infrastructurele ondersteuning

Deze vorm van steun omvat: toegang tot (gemeentelijke) infrastructuur en daarmee samenhangend: (gunst)tarieven, vlot sleutelbeheer, betaling van billijke vergoeding, vrijstelling van taksen ... Bij nieuwbouw denkt de gemeente best na over een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid (polyvalentie is niet altijd het toverwoord!). Daarnaast kan je amateurkunstenaars ook helpen door hen door te verwijzen naar betaalbare en aangepaste ruimtes, afgestemd op de vereisten van hun kunstdiscipline.  

  • Inhoudelijke ondersteuning

Administratieve hulp (bv. het invullen van een subsidieaanvraag), kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde instellingen of deskundigen, feedback leveren, aanzetten tot samenwerking met andere culturele actoren, ... Het maakt allemaal onderdeel uit van een gericht cultuurbeleid. 

  • Promotie en presentatiekansen

Kunstenaars die graag met hun werk naar buiten, rekenen op zoveel mogelijk promotie van hun activiteit. De gemeente kan hen, met haar talrijke communicatiekanalen, zeker tegemoet treden. Bovendien kunnen ze extra presentatiekansen bieden. Niet alleen tijdens de Week van de Amateurkunsten, maar ook op gemeentelijke plechtigheden, in het gemeenschapscentrum of de bibliotheek, of in overleg met het (deeltijds kunst)onderwijs. 

  • Advies en inspraak

Amateurkunstenaars zijn niet louter ‘klanten'. Ze hebben zelf heel wat te bieden. Het zijn creatievelingen en dus de ideale partners om het lokale culturele landschap mee vorm te geven. Schakel ze in, detecteer noden en behoeften. Op die manier kan je je cultuurverhaal rijker en meer gedragen maken.

 

Meer weten? Lees dan onze brochure ‘Tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid' of de inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid 'De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente'.

 

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN