FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Zakelijk en juridisch advies

Het Forum voor Amateurkunsten focust in haar werking op inhoudelijke en omkadering van kunstbeoefening. Wat zakelijke en juridische aspecten betreft, eigen aan het kunstenaarsschap, verwijzen we graag door naar het Kunstenloket. Zij hebben juristen en specialisten in huis voor deze materie.

Wat doet het Kunstenloket?
Het Kunstenloket geeft informatie en advies aan kunstenaars en creatieven met vragen over zakelijke en juridische aspecten van de artistieke activiteit.

Op de website van het Kunstenloket vind je het antwoord op heel wat vragen over het statuut van de kunstenaar, inkomstenbelastingen, btw, auteursrecht, organisatievormen, marketing en promotie, financieel beheer, verzekeringen, internationale werken enz.

Vind je niet wat je zoekt, dan kan je hen mailen of bellen. Indien nodig kan je ook een afspraak maken met een consulent. Het Kunstenloket organiseert ook opleidingen waar ze meer in detail ingaan op verschillende onderwerpen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN