FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Ondersteuning

Amateurkunstenaars vormen een wezenlijk onderdeel van een bruisend cultuurleven. Daarom verdienen ze een degelijke ondersteuning. En dit op verschillende vlakken en verschillende beleidsniveaus.

Voor inhoudelijke en artistieke input kunnen amateurkunstenaars steeds terecht bij de disciplinegebonden steunpunten.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN