FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Trajectbegeleiding amateurkunstenbeleid op maat

In alle gemeenten zijn heel wat amateurkunstenaars die in hun vrije tijd op een artistieke en creatieve manier actief zijn. De praktijk toont aan dat lokale besturen hun kunstenaars op de best mogelijke manier proberen te ondersteunen. Er gebeurt al heel wat, maar soms kan het nog (iets) beter.

Daarom biedt het Forum voor Amateurkunsten gemeenten op vrijwillige basis een screening aan van hun huidig amateurkunstenbeleid. Vanuit een helicopterzicht geven we tips en suggesties om je beleid bij te sturen waar mogelijk. In vijf jaar tijd gingen al 51 gemeenten op dit gratis aanbod in.

De komende jaren plannen we max. 5 plaatsbezoeken per jaar in. Wees er dus snel bij.

Inschrijven kan hier.

Het Forum voor Amateurkunsten biedt een gratis 'trajectbegeleiding lokaal amateurkunstenbeleid’ aan om het beleid nog beter af te stemmen op de aanwezige noden en behoeften.

Verloop trajectbegeleiding

 • Voorbereiding: invullijsten
  Via onze website, vult de gemeente een aantal vragen in en stuurt ze beleidsnota's, reglementen en overzichtslijsten door.
 • Analyse
  Op basis van deze gegevens bereidt het Forum voor Amateurkunsten een analyse voor.
 • Intake
  Tijdens het intakegesprek, in aanwezigheid van cultuurbeleidscoördinator én jeugdconsulent, lichten we onze eerste bevindingen toe. Tijdens deze dialoog krijgen de gesprekspartners al heel wat mondelinge tips aangereikt.
 • Rapport
  De informatie uit deze conversatie wordt gebundeld in een rapport. Hierin staan de aspecten vermeld waarop de gemeente goed scoort, naast enkele leemtes en knelpunten. Tot slot geven we concrete tips, adviezen en enkele aanbevelingen.
 • Verdere begeleiding en feedback
  Na intern overleg geeft de gemeente uiteindelijk zelf aan met welke aanbevelingen zij verder wil gaan. Hiervoor bieden het Forum voor Amateurkunsten of vzw Repetitieruimtes verdere begeleiding aanbieden.

Doel:
De gemeente heeft een beleid dat beter is afgestemd op de noden van alle amateurkunstenaars, inclusief niet-georganiseerde beoefenaars en jong talent.

Inschrijven

Geïnteresseerd in deze begeleiding op maat?

Schrijf je dan zo snel mogelijk in want het aantal plaatsen is beperkt.

Vragen

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN