FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

internationale organisaties

In de naburige en ook wat verder gelegen landen zijn verschillende organisaties actief met gelijkaardige doelstellingen als het Forum voor Amateurkunsten. Het Forum maakt deel uit van het Europees amateurkunstennetwerk Amateo dat in oktober 2008 officieel als intenationale vzw werd opgericht.

 

Doelstellingen van Amateo:

- stimuleren van de interculturele dialoog

- bevorderen van informatiestromen, in het bijzonder over het sociaal-cultureel werk van de lidorganisaties

- beleidsmatige ondersteuning in het kader van actieve cultuurparticipatie

- Informatie- en praktijkuitwisseling tussen lidorganisaties onderling (o.a. via de website van Amateo en E-zines).

- Internationale samenwerking en projecten zoals festivals, tentoonstellingen, uitwisselingsprogramma’s, …op poten zetten.

- grensoverschrijdend bijeenbrengen van cultuurwerkers

- het verzamelen van culturele projecten/initiatieven, uitwisselingsprogramma’s en ondersteuning bij het zoeken naar relevante partners uit de deelnemende landen.

- Gezamenlijk onderzoek op vlak van actieve cultuurparticipatie

 

Meer info op www.amateo.info

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN